Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu § 19 odst. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud se od dotyčné osoby získávají osobní údaje, které se jí týkají, je provozovatel povinen poskytnout dotčené osobě při jejich získávání následující informace:

Provozovatel:          DR s.r.o.
                                     Sídlo: Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovensko
                                     tel.: 0902103897
                                     e-mail: info@dajanarodriguez.com

Odpovědná osoba: Není jmenována

Účel zpracování osobních údajů:

Vyřízení objednávky, odeslání objednaného zboží, vystavení účetních dokladů, řešení reklamací, identifikace uživatele při přihlášení se do svého účtu, analýza a měření využívání webové stránky, dopis Ježíškovi / list přání.

Právní základ zpracování osobních údajů:

- zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- další právní normy
- zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž
 stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před
 uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby

Příjemci získaných osobních údajů:

- EKONÓM KREDIT s. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01
(Externí společnost zpracovávající IS Účetnictví a účetní doklady)

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje provozovatel uchovává ve smyslu platné legislativy 11 let

Důvod poskytnutí - vyžadování osobních údajů:

Provozovatel je povinen vyžadovat osobní údaje abys mohl plnit
povinnosti vyplývající mu ze smlouvy.
V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebude
možné vybavit objednávku a odeslat zboží zákazníkovi

Zprostředkovatelé pověření provozovatelem:

- EKONÓM KREDIT s. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01
(Externí společnost zpracovávající IS Účetnictví a účetní doklady)
- Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin
(Poskytovatel služby Google Analytics - měření využívání webové stránky)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dotčené osoby jejichž osobní údaje zpracovává provozovatel mají tato práva:

- požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
- právo na opravu osobních údajů,
- právo na přenosnost osobních údajů
- kedykoľvek svůj souhlas odvolat, pokud byl udělen
- právní podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
- právní namítat zpracovávání osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně, pominul důvod k jejich zpracování, nebo
dotyčná osoba odvolala svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, má dotyčná osoba:

- právo na vymazání osobních údajů
- právo na omezení zpracování osobních údajů